Help - Comment function by Fanpage with TEXT and image or Video

tunganhken

Love Member
Chào Admin!
Tôi nhìn thấy một phiên bản khác của Xerochat có chức năng này. Mong mọi người giúp đỡ.
=>
1597335840264.png


Phiên bản 4.2 tôi đang cài đặt trên hệ thống
=>
1597335799108.png


Làm thế nào hãy giúp tôi! Tôi cảm ơn Xeroclub Team
 

Attachments

Admin

Administrator
Staff member
Sử dụng cái này nha
 

tunganhken

Love Member
Sử dụng cái này nha
Em cài rồi vào trong nó vẫn không hiện, vậy làm sao để bật nó lên ạ

 

tunganhken

Love Member
uk! bật các tính năng trong gói đó lên
Em bật rồi vẫn không thấy ạ. E đang hỏi về dùng page cmt có cả cmt dạng hình ảnh chứ không phải reply comment có hình ảnh ạ chức năng trong "COMMENT TEMPLATE" đó bác
 

Admin

Administrator
Staff member
Em bật rồi vẫn không thấy ạ. E đang hỏi về dùng page cmt có cả cmt dạng hình ảnh chứ không phải reply comment có hình ảnh ạ chức năng trong "COMMENT TEMPLATE" đó bác
Em không rõ. nghỉ làm xerochat rồi nên k nhớ nữa!
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock